csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Co A. T. I. C. ČR nabízí

Informace pro zájemce o členství v našem cechu. Nabízíme:
 • METODICKOU POMOC PŘI ZŘIZOVÁNÍ A VEDENÍ TURISTICKÉHO INFORMAČNÍHO CENTRA.
 • vzory tiskopisů, smluv, právní podklady.
 • účast na výstavách cestovního ruchu, zájezdech, výměnných stážích.
 • zveřejňování vaší adresy na www. stránkách asociace, ve Zpravodaji asociace, v mapách, atlasech, průvodcích Kartografie a Olympie Praha, SHOCart Zlín, GeoClubu (uzávěrka k 30. 11. každého roku), v mapce s adresářem a dalších tiskovinách.
 • uveřejňování informací z vaší činnosti ve Zpravodaji asociace.
 • možnost vzájemné výměny propagačních materiálů.
 • zajímavou činnost a spolupráci ve společnosti nadšenců z celé České republiky.
 • certifikát A. T. I. C. ČR po splnění základních podmínek pro vstup do asociace.
Co musíte udělat vy?
 • pokud vás stručná informace zaujala, vyžádat si na níže uvedené adrese podrobné materiály.
 • prostudovat si je, v případě dalších dotazů napsat nebo zavolat na uvedenou adresu.
 • když si budete myslet, že vás celková nabídka ještě více zaujala, vyplnit a odeslat přihlášku čekatele na členství.
 • od začátku se snažit spolu s námi nalézt dobrou cestu ke komunikaci, která je základem úspěšné spolupráce.
 • zúčastňovat se jednání členského fóra jako vrcholného orgánu A. T. I. C. ČR, kde máte nejlepší možnost vyjádřit se osobně k činnosti asociace.
 • zároveň s tím využít možnosti účastnit se společenských večerů, kde získáte nové přátele z celé republiky.
 • zaplatit roční členský příspěvek 4 000 Kč, ze kterého jsou hrazeny veškeré aktivity A. T. I. C. ČR.