csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

O mezinárodní spolupráci

PRAHA. V únoru se setkali na společném jednání zástupci naší asociace a Asociácie informačných centier Slovenska, aby navázali na předcházející nabídku slovenské asociace na spolupráci obou asociací.

Platnost obrázku vypršela.

O spolupráci jednali zástupci obou asociací. Zleva Petr Vašků, člen rady, Jůlius Slovák, zástupce AICES, Miroslav Foltýn, člen rady.
Obě strany se dohodly, že se sejdou na společném jednání v Rožnově pod Radhoštěm ve dnech 8. - 9. dubna.
Předmětem jednání bude příprava textu smlouvy o vzájemné spolupráci, vytyčení společné poznávací trasy vč. Návštěvy "íček” po Čechách, Moravě a Slovensku, projednání forem spolupráce při vydávání společných a jednotných propagačních a edičních materiálů, příprava na žádost o získání společného grantu, příprava společného prohlášení, formy výměny informací a náměty na další spolupráci.