csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Definice a označení Turistického informačního centra

Po složité (a přitom velmi věcné, intenzivní, několik měsíců trvající) diskusi se Rada Asociace turistických informačních center ČR dohodla s Českou centrálou cestovního ruchu na společné definici obsahu činnosti turistického informačního centra.
Současný stav v České republice není dobrý: jako turistické informační centrum se může označit kdokoliv, aniž by garantoval alespoň minimální standard informačních služeb. A tak se za tímto označením mnohdy skrývají směnárny, ubytovatelé atp., kteří toto označení zneužívají jako klamavou reklamu k nalákání svých zákazníků.
Na tuto skutečnost upozorňovali členové profesního sdružení A.T.I.C. ČR již řadu let (viz např. článek Marie Talafantové ve Zpravodaji A.T.I.C. z listopadu 1998). Z tohoto hlediska je letošní rok zlomový: Česká centrála cestovního ruchu ve spolupráci s kraji a A.T.I.C. ČR připravila projekt zavedení jednotného značení informačních center, jejichž činnost odpovídá následující definici:
Turistické informační centrum (dále jen TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, turistická oblast, region) komplexní informace o všech službách souvisejících s cestovním ruchem. Plní následující funkce:
  1. TIC shromažďuje informace na základě jím stanovených zásad dokumentační činnosti a vytváří komplexní databanku cestovního ruchu dané oblasti. Databanka obsahuje turistické, kulturní a všeobecné informace, tj. informace o oblasti svého působení, jejích atraktivitách, ubytovacích a stravovacích možnostech, dopravě, obchodní síti, kulturních, sportovních programech. Základní podmínkou tvorby databanky je soustavnost a její úplnost a aktuálnost.
  2. TIC poskytuje jemu všemi dostupnými formami veřejnosti informace uložené v databance.
  3. TIC může při výkonu své činnosti také nabízet další služby související s cestovním ruchem (např. působit jako cestovní agentura), jestliže nenaruší komplexnost, objektivitu a kvalitu poskytovaných informací.
  4. TIC je otevřeno po celý rok či v sezóně, otevírací doba činí min. 5 dnů v týdnu a poskytuje bezplatné verbální informace minimálně v jednom světovém jazyce. Je připojeno k internetové síti.
Jednotné značení bude mít podobu bílého "i" na zeleném podkladu, v základní velikosti 50 x 50 cm (na označení vlastní provozovny, tj. místa, kde jsou podávány informace), ve zmenšené velikosti pak jako doplněk ke směrovkám, které vyznačují směr k TIC (např. na parkovištích apod.). Symbol oficiálního TIC bude udělován na smluvním základě na dobu určitou a bude ochráněn proti zneužití. Toto značení bude používáno v tiskovinách vydávaných Českou centrálou cestovního ruchu a vydavateli map a turistických průvodců.
Oficiální logo TIC
Turistická informační centra, která budou mít zájem o jednotné značení, uzavřou smluvní vztah s příslušným krajem, který (věříme, že nikoliv rozhodnutím úředníka ale ve spolupráci s profesním sdružením informačních center) objektivně posoudí, zda splňují kritéria daná definicí TIC. Centra si zajistí nové označení provozoven a ČCCR jim náklady s tím spojené (pouze v letošním roce!) uhradí.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR