csendepl
con celerita, con rulanteVirtuální průvodce po České republice.

Zpráva o stavu členské základny A.T.I.C. ČR k 31.12.2003

Asociace turistických informačních center České republiky je jediným tuzemským profesním sdružením (cechem) turistických informačních kanceláří.
Členství v cechu se řídí platnými Stanovami, je dobrovolné, je podmíněno absolvováním čekatelské lhůty (zpravidla 6 měsíců) a přináší s sebou povinnost platit členské příspěvky ve výši 4.000 Kč/rok. Výhody nepochybně převažují: společně lze mnohem efektivněji než samostatně usilovat o vytvoření lepších podmínek pro výkon veřejné služby bezplatného poskytování informací, zajišťovat vzdělávání pracovníků informačních center a tyto služby také propagovat.
V průběhu roku 2003 se členská základna Asociace rozšířila - trendy vývoje v jednotlivých krajích jsou nejlépe patrné při doplnění již publikované tabulky z 5.února 2003:
KrajPočet čekatelůPočet členů Celkem
Hl. město Praha033
Středočeský2 - 1 = 18 - 1 = 710 - 2 = 8
Jihočeský0 + 2 = 220 - 1 = 1920 + 1 = 21
Plzeňský0 + 2 = 27 + 1 = 87 + 3 = 10
Karlovarský0 + 1 = 16 + 1 = 76 + 2 = 8
Ústecký17 + 1 = 88 + 1 = 9
Liberecký06 - 2 = 46 - 2 = 4
Královéhradecký01010
Pardubický08 + 2 = 108 + 2 = 10
Vysočina0 + 1 = 18 + 2 = 108 + 3 = 11
Jihomoravský0 + 2 = 233 + 2 = 5
Olomoucký088
Moravskoslezský0 + 8 = 816 - 1 = 1516 + 7 = 23
Zlínský0 + 3 = 355 + 3 = 8
CELKEM3 + 18 = 21115 + 2 = 117118 + 20 = 138

Upozornění: Tabulka obsahuje aktuální stav k datu 31.12.2003, dynamicky generované seznamy infocenter pod jednotlivými čísly se jistě budou postupem času měnit.
Další zájemci o členství v profesním cechu, pokud splňují alespoň minimální standard poskytovaných služeb, budou vítáni. Podrobné informace o podmínkách vstupu do Asociace turistických informačních center České republiky jim rádi zašleme.

Luděk Šorm,
ředitel sekretariátu A.T.I.C. ČR

PS: Rada A.T.I.C. ČR na svém jednání 9.1.2004 v Brně ukončila čekatelskou lhůtu a přijala za členy IC Hodonín, IC Holešov a IC Jindřichův Hradec. Jmenovaným blahopřeji!